Ostatní druhy

Nalezeny byly:

Dřín obecný

Maliník 

Ostružiník

Muchovník